1 Pruszkowska Drużyna Harcerska im. Oskara Żawrockiego

Drużyna dzieli się na dwa piony: starszoharcerski (13-16 lat) oraz wędrowniczy (powyżej 16 roku życia).
Drużynową jest sam. Karolina Kuc. Przybocznym odpowiedzialnym za pion starszoharcerski jest Krystian Radziejewski, zaś przybocznym wędrowników jest Aleksander Michałek.

kurs