21 listopada 2018

Kącik Harcerski

 

Ruch harcerski od początku swego istnienia stawiał sobie za cel wychowanie młodego człowieka. Aby Wam to ułatwić w tym miejscu znajdziecie inspiracje i pomysły dzięki którym będziecie mogli poszerzać swoją harcerską wiedzę! Aby odwiedzić stronę wystarczy nacisną niebieski tytuł. 

Marzenie o dorobku instruktorskim Związku Harcerstwa Polskiego zebranym w jednym, łatwo dostępnym miejscu było kamieniem węgielnym powołania w listopadzie 2012 roku Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP.  Centralny Bank Pomysłów jest platformą, do której trafiają godne polecenia materiały wypracowywane na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury. 

Masz problem, z którym nie umiesz sobie poradzić? Skorzystaj z porady ponad 1000 innych harcerzy i instruktorów! Zapytaj ich o radę na  zapytaj.zhp! 

Głównym jego celem jest zapewnienie kadrze ZHP dostępu do szerokiej palety różnych form kształceniowych organizowanych na poziomie centralnym, chorągwianym i hufcowym. Więc, jeśli szukacie kursu dla siebie, aby poszerzyć waszą wiedzę i powiększyć kolekcję dyplomów ukończonych form, lub chcecie, aby Wasza kadra była super przeszkolona, to miejsce właśnie dla Ciebie! 

Strona daje propozycje jak mają wyglądać próby na stopnie dla harcerzy, jakie są ich idee, wymagania      przykładowe zadania, oraz przykładowa karta próby. Na stronie jest również część przeznaczona dla osób          wspierających zdobywanie stopni harcerskich u swoich podopiecznych.