21 listopada 2018

Jednostki

JEDNOSTKI W SZCZEPIE

Obecnie w naszym szczepie działają cztery jednostki. Kliknij w logo, aby dowiedzieć się więcej:

Zuchy (6-10 lat)

 

 

 

Harcerze (10-13 lat)

 

 

Harcerze Starsi (13-16 lat)

 

 

Wędrownicy (16-21)