17 listopada 2018

Składki Członkowskie

ILE TO KOSZTUJE?

Jest to bardzo często zadawane pytanie. Nie ma opłaty za uczęszczanie na zbiórki. Jedyną opłatą jest wpłata składki członkowskiej, która wynosi  30 zł kwartalnie czyli 120 zł rocznie. W tej opłacie jest już zawarty koszt całorocznego ubezpieczenia.

Przynależność do drużyny ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania składek harcerskich. Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy. Każdy harcerz i zuch, aby pozostawać na liście członków ZHP, musi mieć opłacone składki. Składki opłacane są z „góry” za 12 miesięcy. Do końca grudnia powinny być zebrane składki za kolejny rok. Harcerze, którzy wstąpili do drużyny w bieżącym roku, opłacają składki od kwartału, w którym przybyli do drużyny do końca tego roku.

Terminy wpłat składek:
Pełna kwota składki za 2019 – do 30.12. 2018 roku. PREFEROWANA WPŁATA SKŁADKI JEDNORAZOWO ZA CAŁY ROK. Osoby wpłacające kwartalnie do końca każdego pierwszego miesiąca kwartału

Zuchy i harcerze, którzy wstąpili w trakcie bieżącego roku opłacają składkę od kwartału w którym przybyli do
drużyny do końca bieżącego roku. Opłata składki na rok następny, j.w.


Konto do wpłaty składek członkowskich: 61 1140 1010 0000 2412 8400 1008

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków, ul. JASNA 2 , 05-804 Pruszków.

WPIS W TYTULE :  Imię i nazwisko dziecka, która drużyna (!) + składka członkowska


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA TERMINOWE WPŁATY:)